ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 16

"*จำเป็น" indicates required fields

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า*จำเป็น

ที่อยู่ปัจจุบัน

เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน*จำเป็น

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพปัจจุบัน*จำเป็น

ท่านเคยสมัครเข้าร่วมโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ" มาก่อนหน้านี้หรือไม่*จำเป็น

ความพร้อมในด้านการฉีดวัคซีน

ก่อนการอบรมท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม เป็นเวลา2 อาทิตย์ ก่อนเข้าอบรม กรุณาระบุดังนี้

เข็มแรก

ฉีดช่วงเวลาไหน

เข็มที่สอง

ฉีดช่วงเวลาไหน

กรณีได้ฉีดเข็มที่สาม

ฉีดช่วงเวลาไหน

กรณียังได้รับวัคซีนไม่ครบสองเข็ม

เเต่มีกำหนดการฉีดเข็มสองทันก่อนวันเข้าอบรม 2 สัปดาห์​​ (ภายในวันที่ 24 มี.ค.65)

เข็มแรก

ฉีดช่วงเวลาไหน

เข็มที่สอง

ฉีดช่วงเวลาไหน
Max. file size: 2 MB.

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่ท่านได้กรอกอีกครั้ง ก่อนกดส่งใบสมัคร
และกรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านให้ถูกต้องก่อนกดส่งใบสมัคร
โครงการฯจะจัดส่งข้อความยืนยันใบสมัครของท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ (กรุณาตรวจสอบอีเมลในกล่องข้อความทั้งหมดรวมถึงกล่องจดหมายขยะ) หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ กรุณากรอกใบสมัครใหม่อีกครั้ง
This field is for validation purposes and should be left unchanged.